بدين جهت تا كاروان حضرت به شهر ساوه رسيد عده اى از مخالفان اهلبيت كه از پشتيبانى مأموران حكومت برخوردار بودندسر راه را گرفتند و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند در نتيجه تقريباً همه مردان كاروان به شهادت رسيدند حتى بنابر نقلى حضرت(س) معصومه را نيز مسموم كردند. سالروز وفات حضرت معصومه (س) aftabnews.ir

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها